* Ceny zestawów mogą ulec zmianie.

Zamówienie należy dokonać poprzez poniższy formularz

Aby uzyskać zniżkę edukacyjną do zakupu, niezbędne jest przesłanie skanu legitymacji ucznia Naszej Szkoły, oraz skan wypełnionego, podpisanego oświadczenia zakupu ze zniżką edukacyjną – do pobrania tutaj  (wypełnia rodzic lub opiekun prawny).

UWAGA: W POLU „DANE KLIENTA” NALEŻY PODAĆ DANE DZIECKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAKUPU